Źródła

Zapraszam do zapoznania się z listą pozycji, z których zostały zaczerpnięte zdjęcia i informacje niezbędne do stworzenia tej witryny.

Przy niektórych pozycjach znajduje się link do spostrzeżonych  błędów lub pomyłek - wirtualna errata do wydanych książek. Zbiorcza lista korygowanych książek znajduje się tutaj.- Fotoplan 1935 pochodzi ze zbiorów Archiwum Państwowego miasta stołecznego Warszawy: zesp. 2078/IV Kolekcja fotogrametryczna, sygn. F2


- Plan Miasta Stołecznego Warszawy 1935 Oryginał wydany przez: Zarząd Miejski w M. St. Warszawie - Dział Regulacji i Pomiarów, 1935.
  Reprint wydany przez: Wydawnictwo "Alfa", 1984.
- dziękuję Markowi Kowalczykowi za udostępnienie reprintu planu.


125 lat wyścigów konnych
Warszawa, 1966


Marian Fuks (opracowanie)
Adama Czerniakowa dziennik Getta Warszawskiego
PWN Warszawa 1983


A. Stelik
Album widoków Warszawy
Biuro Komisowe G. Ungra Warszawa, około 1907 (?)


"Architektura i Budownictwo"

Archiwalne numery pisma do przeczytania w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Warszawskiej


Marek Kwiatkowski
Architektura mieszkaniowa Warszawy
PIW Warszawa 1989


[errata]


Adam Miłobędzki
Architektura Polska XVII wieku
PWN, PAN Insytut Sztuki Warszawa 1980


Tadeusz S. Jaroszewski
Architektura Uniwersytetu Warszawskiego
PWN Warszawa 1991


Jolanta Putkowska
Architektura Warszawy XVII w.


praca zbiorowa
Architektura XIX i początku XX wieku
Ossolineum 1991J. Chrościcki, A. Rottermund
Atlas architektury Warszawy
Arkady Warszawa, 1977


Atlas Historyczny Warszawy
Miasto Stołeczne Warszawa; Archiwum Państwowe m.st. Warszawy; Wojewoda Mazowiecki Warszawa 1999


"Barbakan"
PTTK


Jarosław Zieliński
Ulica Bednarska
Veda Warszawa, 1997


Jarosław Zieliński
"Bielany. Przewodnik historyczno – sentymentalny"


Stanisław Ryszard Dobrowolski, Mieczysław Herman
"Bruki Warszawy"
Książka i Wiedza Warszawa 1964


"Budownictwo mieszkaniowe magistratu m.st. Warszawy 1924-28"


Aleksander Król [red.]
Budownictwo Wojskowe
Warszawa 1935


Mieczysław Wallis
Canaletto - malarz Warszawy
PIW Warszawa 1955


Chemiczny Instytut Badawczy
Warszawa, 1929


Г. Цитович
ХРАМЫ АРМИИ и ФЛОТА
Типо-литография б. А. П. Нагорова. ПЯТИГОРСК 1913

Treść książki dostępna jest na stronie Храмы России


Ignacy Schiper
Cmentarze żydowskie w Warszawie
Wydawnictwo Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie Maor Warszawa, 1938


Aldona Bartczakowa
Collegium Nobilium
PWN Warszawa 1971


Aleksander Janowski
Cuda Polski - Warszawa
Wydawnictwo Polskie - R.Wagner Warszawa 1946 (reprint wydania z 1929)


Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA


Eugeniusz Wawrzkowicz
Cytadela Aleksandrowska w Warszawie
Towarzystwo Miłośników Historii Warszawa 1920


Stefan Król
Cytadela Warszawska
Książka i Wiedza Warszawa 1969


Aleksander Kraushar
Dawne Pałace Warszawskie


katalog aukcji "Fotografia Dawna i Współczesna"
Desa Unicum Warszawa 2006


Joe J. Heydecker
Die Stille der Steine, Warschau im November 1944
Nishen Berlin, 1994


"Dla dobra publicznego - 120 lat Wodociągów Warszawskich 1886-2006"
Warszawa 2006


Robert Bielecki
"Długa 7 w Powstaniu Warszawskim"


W. Tatarkiewicz
Dominik Merlini
1955


"Domy Mieszkalne Funduszu Kwaterunku Wojskowego 1931-1933"


D. Mycielska, J.M. Zawadzki
"Druga Rzeczpospolita wobec Polonii"
Warszawa, 2008


Druga Wystawa Hygieniczna 1896


Katalog inwestycji wykonanych przez firmę "Drzewiecki i Jeziorański" - tytułu oryginalnego nie znamy
przed 1914 (?)


Aleksander Janowski
"Duch Warszawy"
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze Warszawa 1917


"Dwadzieścia lat poczty i telekomunikacji w Polsce niepodległej"
Warszawa, 1939

książka jest w zasobie Biblioteki Narodowej


Dwudziestolecie Komunikacji
Kraków 1939

Książka w Podkarpackiej Bibliotece Cyfrowej: link


Mieczysław Krajewski
Dzieje głównego dworca kolejowego w Warszawie
Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa 1971


[errata]


T. S. Jaroszewski
Dzieje pałacu Kronenberga
Warszawa 1972


Redaktor naczelny: Marian Dąbrowski
"Dziesięciolecie Polski Odrodzonej" księga pamiątkowa 1918-1928
Ilustrowany Kurier Codzienny Kraków-Warszawa 1928


Encyklopedia Warszawy - suplement
PWN Warszawa; 1996


Encyklopedia Warszawy
PWN Warszawa; 1994


[errata]


Marian Gołębiowski
Filharmonia w Warszawie 1901-1976
Polskie Wydawnictwo Muzyczne Warszawa, 1976


Dr. Karl Grundmann
Führer durch Warschau
Buchverlag Deutscher Osten G.M.B.H. Krakau [Kraków] 1944


"Garaż miejski przy ul. Madalinskiego (Mokotów) w Warszawie"
Warszawa, 1927

-> link do sygnatury w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy


Franciszek Galiński
Gawędy o Warszawie
Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska” Warszawa 1937


Gazeta Wyborcza


[errata]


Maria i Andrzej Szypowscy
Gdy wchodzisz na Stare Miasto...
Fundacja Artibus Warszawa 2001


Maria i Andrzej Szypowscy
Gdy wchodzisz na Trakt Starej Warszawy ...
Fundacja Artibus Warszawa 2002


Andrzej Barański
Głowny Urząd Miar na Elektoralnej
Wydawnictwo Alfa-Wero Warszawa 1994


Jadwiga Włodarczykiewiczowa
Gmachy Szkół Powszechnych m.st. Warszawy pobudowane w latach 1928-1928
Warszawa, 1928 (?)

Publikacja w zbiorach Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy: e-kolekcja Varsavianów.


"Grupa bojowa Krybar"


Stanisław Łagowski
Historia Warszawskiej Cytadeli


Historyczne centrum Warszawy
materiały z sesji naukowej TOnZ pod redakcją Bożeny Wierzbickiej
TOnZ Warszawa 1998


Ewa Pustoła-Kozłowska, Jacek Pustoła
"Hotel Bristol"
PWN Warszawa 1985


Robert Marcinkowski
Ilustrowany Atlas Dawnej Warszawy
Pangea Warszawa 2003; II wydanie: 2004;


Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem tej wartościowej książki skontatuj się z jej autorem tel. 0-605-36-10-60 lub e-mail rbl@interia.pl albo przejdź na tą stronę: www.geozeta.pl/atlas


Ilustrowany Przewodnik po Warszawie wraz z treściwym opisem okolic miasta
Redakcja "Wędrowca" (reprint: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe) Warszawa 1893 (reprint: 1987)


Maria Szachówna - opracowanie tekstu
Ilustrowany przewodnik po Warszawie
Warszawa 1933-34 (?)


Towarzystwo Akcyjne Fabryki Obić Papierowych i Papierów Kolorowych J. Franaszek; 1829-1929
Towarzystwo Akcyjne J. Franaszek Warszawa, 1930


"Jesteśmy w Warszawie - miasto dawne i nowe"
PIW 1981


A. Grotowski z zespołem
Kanalizacya, wodociągi i pomiary miasta Warszawy
Nakładem inż. Edwarda Szenfelda Warszawa 1911


A. Rottermund
Katalog rysunków architektonicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie
Warszawa 1970


Monika Kochańska
"Konstanty Sylwin Jakimowicz - życie i twórczość"
"Kwartalnik Architektury i Urbanistyki" XXXV; 1990 z 3-4
1990

-> link do artykułu


Antoni S. Tomaszewski [red.]
Kościoły Warszawy w odbudowie
Rada Archidiecezjalna Odbudowy Kościołów Warszawy Warszawa 1956


Maria I. Kwiatkowska
Kościół Ewangelicko-Augsburski
PWN Warszawa 1982


Maria Brykowska
Kościół Kamedułów na Bielanach


Dariusz Kaczmarzyk
Kościół św. Anny
PWN Warszawa 1984


E. Kowalczykowa
Kościół św. Krzyża


Jarosław Zawadzki
Kościół Wszystkich Świętych w Warszawie - przewodnik
Parafia Wszystkich Świętych Warszawa 1997


Andrzej Krzysztof Kunert
Kronika Powstania Warszawskiego
Warszawa 2004


A. Masłowska
"Kronika wystaw Muzeum Narodowego w Warszawie, 1862-2002"
Warszawa 2002


Tadeusz S. Jaroszewski
Księga Pałaców Warszawy
Interpress Warszawa 1985


Księga Pamiątkowa Gimnazjum im. Mikołaja Reja utrzymywanego przez Zbór Ewangelicko-Augsburski w Warszawie 1906-26
Skład Główny w Księgarni Sp. Akc. Książnica-Atlas Warszawa 1927


Ryszard Żelichowski
Lindleyowie - Dzieje inżynierskiego rodu
Oficyna Wydawnicza Rytm Warszawa 2002


Alicja Okońska
Marcin Zaleski - malarz Warszawy
Krajowa Agencja Wydawnicza Warszawa, 1990


"Miasto tyłem do rzeki"
Materiały sesji naukowej Warszawa, 22-23 czerwca 1995
TONZ Warszawa 1996


Marian Bogacz
Album-Monografia 10-lecia istnienia centrali akademickich bratnich pomocy na uczelniach Warszawskich (1921-1931)
Centrala Akademickich Bratnich Pomocy Warszawa, 1931


M. Omilanowska
Most i wiadukt księcia Józefa Poniatowskiego


Zbigniew Pakalski
Nalewki - z dziejów polskiej i żydowskiej ulicy w Warszawie
Oficyna Graficzno-Wydawnicza Typografika Warszawa 2003


"Naokoło świata"
Gebethner i Wolff 1924

z kolekcji Rafała Bielskiego.


Marek Kwiatkowski
Niechaj twych ulic wiatr mnie owionie... Architektura warszawskich ulic
PWN Warszawa 1973


Zdzisław Kaliciński
O Starówce, Pradze i ciepokach
Książka i Wiedza Warszawa, 1983


Tadeusz S. Jaroszewski
Od klasycyzmu do nowoczesności - O architekturze polskiej XVIII, XIX i XX wieku
PWN Warszawa 1996


Elżbieta Charazińska
Ogród Saski
PWN Warszawa 1979


[errata]


Opieka nad Macierzyństwem, Dziećmi i Młodzieżą w Rzeczypospolitej Polskiej
Komitet Polski Międzynarodowego Kongresu Opieki nad Dzieckiem Warszawa 1928


Pamiątka z Częstochowy. Monografia Ilustrowana czyli Opis Kościołów Rzymsko-Katolickich w Królestwie Polskiem
Warszawa 1908


Wiktor Gomulicki
Opowiadania o Starej Warszawie
Państwowy Instytut Wydawniczy Warszawa, 1960


Aldona Bartczakowa, Irena Malinowska
Pałac Branickich
PWN Warszawa 1974


Kazimierz Konarski
Pałac Brühlowski w Warszawie
Towarzystwo Miłośników Historyi Warszawa 1915


Jadwiga Mieleszko
Pałac Czapskich
PWN Warszawa 1971


Tomasz Grygiel
"Pałac Małachowskich i Dom Roeslera"
PWN Warszawa 1982


Aldona Bartczakowa
Pałac Paca
PWN Warszawa 1973


Aleksander Król, Barbara Król-Kaczorowska
Pałac pod Blachą
PWN Warszawa 1974


M. I. Kwiatkowska, M. Kwiatkowski
Pałac pod Czterema Wiatrami


Maria I. Kwiatkowska, Irena Malinowska
Pałac Potockich
PWN Warszawa 1976


Anna Saratowicz
Pałac Przebendowskich
Warszawa 1990


Maria I. Kwiatkowska
Pałac Raczyńskich
PWN 1980


Tadeusz Jaroszewski
Pałac Zamoyskich na Foksalu
PWN Warszawa, 1987


"Pamiątka posiadłości rodzinnej Hoserów"


"Państwowa Szkoła Handlowa Męska im. J. i M. Roeslerów w Warszawie 1919-1929"
Ministerstwo WRiOP Warszawa, 1929

udostępnione przez Antykwariat Kwadryga


Pawiak 1833-1944
Muzeum Więzienia Pawiak Warszawa 2002


Dobrosław Kobielski
Pejzaże Dawnej Warszawy
Wydawnictwo Artystyczno Graficzne Warszawa 1965


Piękno Warszawy - tom I


Piękno Warszawy - tom V: Tablice i miejsca pamiątkowe
Warszawa 1938


Piotr Paszkiewicz
Pod berłem Romanowów - sztuka rosyjska w Warszawie 1815-1915
Instytut Sztuki PAN Warszawa 1991


katalog wystawy "Pod jedną koroną. Kultura i sztuka w czasach unii polsko-saskiej"
Zamek Królewski w Warszawie 1997


Zbigniew Wróblewski
Pod komendą "Gozdawy"


Krystyna Sroczyńska
Podróże malownicze Zygmunta Vogla
Oficyna Wydawnicza Auriga Warszawa 1980


Cezary Eugeniusz Król
Polska i polacy w propagandzie narodowego socjalizmu w Niemczech 1919-1945
Agencja Rytm 2006


Hanna Kotkowska-Bareja
"Pomnik Kopernika"
PWN Warszawa 1973


Hanna Kotkowska-Bareja
Pomnik Poniatowskiego
PWN Warszawa 1971


[errata]


Emilia Borecka
Portret Warszawy Lat Międzywojennych
Arkady Warszawa 1974


[errata]


Tadeusz Jabłoński
Północny trakt Warszawy
Nasza Księgarnia Warszawa 1959


Jarosław Zieliński
Przedwojenne Bielany - najpiękniejsze fotografie
Wydawnictwo RM


"Przegląd Techniczny"


"Przewodnik po Warszawie"
Zrzeszenie Oficerow e. rez. i inwalidów "Zoeriw" Warszawa 1932


Aleksander Kraushar
Resursa Kupiecka w Warszawie - monografia historyczno-obyczajowa
Towarzystwo Resursy Kupieckiej Warszawa 1928


Tadeusz W. Świątek
"Rody Starej Warszawy"
Biss-Press 2000


Kirył Sokoł (Sokal)
Rosyjska Warszawa
Białystok 2006


Aleksander Wojciechowski
Rynek Staromiejski
Sztuka Warszawa 1954


Samorząd m.st Warszawy
Specjalny ilustrowany dodatek "Epoki"
Wydawnictwo Dziennika "Epoka" 1927


Zdzisław Cutter
Saperzy II Rzeczypospolitej
PAT Kraków, Warszawa, Wrocław 2005


Zygmunt Stępiński
Siedem placów Warszawy
PWN Warszawa 1988


Ryszard Żelichowski
Ulica Smolna
Veda Warszawa 1998


Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce - cz. II Spółdzielnie mieszkaniowo - budowlane
Wydawnictwo Związku Spółdzielni i Zrzeszeń Pracowniczych RP Warszawa 1937


Marek Leykam [oprac.]
Sprawozdanie Funduszu Kwaterunku Wojskowego - tom 3
Warszawa 1938


Maria Brodzka-Bestry
Stacja kolejowa w Mrozach – zabytek dziewiętnastowiecznej architektury
Rocznik Kałuszyński, zeszyt 4, 2006
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej 2006


Małgorzata Omilanowska
Stefan Szyller 1857-1933 Warszawski Architekt Historycyzmu
Wydawnictwo Fundacji "Historia pro Futuro" Warszawa 1995


Stowarzyszenie Żoliborzan - sprawozdanie zarządu za rok 1938
Stowarzyszenie Żoliborzan Warszawa 1939


Ewa Małkowska
Synagoga na Tłomackiem
PWN Warszawa 1991


Komisja Badań Dawnej Warszawy
Praca Zbiorowa
Szkice Nowomiejskie
Arkady Warszawa 1961


Komisja Badań Dawnej Warszawy
"Szkice staromiejskie"
Sztuka Warszawa 1955


Śródmieście Warszawy 1934-1938
Warszawa 1938


Piotr Biegański
Teatr Wielki w Warszawie
PWN Warszawa 1961


Barbara Król-Kaczorowska
Teatry Warszawy - budynki i sale w latach 1748-1975
PIW Warszawa 1986


Stanisław Żaryn
Trzynaście Kamienic Staromiejskich
PWN Warszawa 1972


Lech Królikowski
Twierdza Warszawa
Dom Wydawniczy Bellona Warszawa 2002


[errata]


Tygodnik Illustrowany
Warszawa

Skany Tygodnika na stronach:
Biblioteki Instytutu Literatury Polskiej, Biblioteki Uniwersyteckiej KUL oraz Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego


Tylman z Gameren - Architekt Warszawy. Holender z pochodzenia, Polak z wyboru
Zamek Królewski w Warszawie 2003


Jarosław Zieliński
Ulica Nowy Świat
Veda Warszawa 1998


Eugeniusz Szwankowski
Ulice i Place Warszawy
PWN Warszawa 1963


Ryszard Mączyński
Ulice Nowego Miasta
Veda Warszawa 1998


"Warsaw and Getto"
B.M Potyralscy Warszawa 2000


Warschau unter deutscher Herrshaft
Buchverlag Krakau GmbH 1942

Książka ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego


Dr Grundmann, Dr Schellenberg
Warschau
Buchverlag Deutscher Osten G.M.B.H Krakau [Kraków], 1944


praca zbiorowa
Warszawa - Ku upamiętnieniu dziesięciu lat samorządu stolicy w niepodległej Polsce 1918-1928
Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa 1929


Henryk Janczewski
Warszawa - geneza i rozwój inżynierii miejskiej
Arkady Warszawa 1971


Praca zbiorowa
Warszawa - jej dzieje i kultura
Arkady Warszawa 1980


Małgorzata Baranowska
"Warszawa - miesiące, lata, wieki"
Wydwnictwo Dolnośląskie Wrocław 1996


Warszawa - ostatnie spojrzenie

Wszystkie zdjęcia z albumu znajdują się na stronie internetowej Bildarchiv Foto Marburg.


Warszawa - stolica Polski
S.... Fundusz Odbudowy Stolicy Warszawa 1949


Warszawa 1943 Warszawa 1944 - fotograf nieznany
Twój Styl Warszawa 2002

Zdjęcia z albumu znajdują się także na stronie Archiwum Państwowego m.st. Warszawy


Leonard Sempoliński - fotografie
Emilia Borecka -teksty
Warszawa 1945
PWN Warszawa 1985


Warszawa 1945-1948
Polskie Archiwum Krajoznawcze i Fotografii Dokumentarnej oraz Warszawska Spółdzielnia Księgarsko-Wydawnicza "Światowid"


L.B. Grzeniewski
Warszawa Aleksandra Gierymskiego
PIW


"Warszawa i jej muzeum" katalog wystawy


"Warszawa jak ze snu"
Kallisto Gdańsk-Sopot 2001


Ryszard Mączewski
Warszawa między wojnami
Księży Młyn Łódź 2009


[errata]


Dobrosław Kobielski
Warszawa międzywojenna
Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne RSW "Prasa" Warszawa 1969

Dziękuję Marzenie Michałowskiej za wypożyczenie książki.

[errata]


Dobrosław Kobielski
Warszawa na fotografiach z XIX wieku
KAW Warszawa 1982


Andrzej Jeżewski (tekst), Dobrosław Kobielski i Teodor Hermańczyk (opracowanie redakcyjne i graficzne)
Warszawa na starej fotografii
Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne RSW "Prasa" Warszawa 1961


[errata]


Jerzy S. Majewski, Tomasz Markiewicz
Warszawa nie odbudowana
Wydawnictwo DIG Warszawa 1998;


[errata]


Jerzy Majewski
Warszawa nieodbudowana - lata dwudzieste
Veda Warszawa 2004


Olgierd Budrewicz
Warszawa Przedwczorajsza
BOSZ Olszanica 2004


[errata]


Warszawa przyszłości - katalog wystawy
Warszawa 1936


Krystyna Lejko
Warszawa w obiektywie Konrada Brandla
PWN Warszawa 1985


Alina Sokołowska i Antonina Zalewska
Warszawa w rysunkach Majerskiego
Arkady Warszawa 1958


Anna Kotańska i Anna Topolska
Warszawa wczoraj i dziś
PARMA PRESS 2004


praca zbiorowa pod redakcją St. Sempołowskiej
Warszawa wczoraj i dziś
"Nasza Księgarnia" i inni Warszawa 1938


[errata]


Andrzej Sołtan
"Warszawa wczoraj"
"Wokół nas" Gliwice 1998


Henryk Eile
"Warszawa z drewnianej murowana"
z zasiłku Zarządu Miejskiego w m.st. Warszawie Warszawa 1938


Aleksander Kraushar
Warszawa za Sejmu Czteroletniego w obrazach Zygmunta Vogla
Zakład Księgarni św. Wojciecha Poznań, Warszawa


Alfred Lauterbach
Warszawa
Instytut Wydawniczy "Bibjoteka Polska" Warszawa 1925


Warszawa
1950


Jerzy Klukowski, Konrad Chrostek
Warszawo! [Warszawa]
"Słowo Polskie" Monachium, 1946


Jadwiga Roguska
Warszawska willa przemysłowca Raua
PWN Warszawa 1988

Artykuł w książce "Podług nieba i zwyczaju polskiego, studia z historii architektury, sztuki i kultury ofiarowane Adamowi Miłobędzkiemu"Wiesław Głębocki
"Warszawskie pomniki"
PTTK "Kraj" Warszawa 1990


Wiadomości Służby Geograficznej; nr 3-4/1937


Wiadukt i most imienia kś. Józefa Poniatowskiego przez rzekę Wisłę w Warszawie
Warszawa 1927


Krystyna Sroczyńska, Jadwiga Jaworska
Widoki Zamku Królewskiego w Warszawie
Krajowa Agencja Wydawnicza Warszawa 1985


Marek Kwiatkowski
Wielka Księga Łazienek
Prószyński i S-ka Warszawa 2000


Susanne Grötz, Ortwin Pelc
Der Konstrukteur der modernen Stadt - William Lindley: William Lindley in Hamburg und Europa (1808-1900)
Dölling & Galitz Verlag München, 2008


Wnętrze warszawskiej ulicy
Materiały sesji Naukowej Warszawa 5-6.04.2001
TONZ Warszawa 2002


praca zbiorowa pod redakcją inż. Włodzimierza Rabczewskiego
Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy 1886-1936
Wydawnictwo Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawy Warszawa 1937

Cyfrowa wersja książki Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa


"Wola ongi i dziś"
Towarzystwo Przyjaciół Woli Warszawa 1938


A.Jońca, R.Szubański, J.Tarczyński
Wrzesień 39 - Pojazdy Wojska Polskiego
WKŁ 1990


Marek Kwiatkowski
Wspomnienie Dawnej Warszawy
PWN Warszawa 1993


Praca zbiorowa
XV-lecie Ligi Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej
Zarząd Główny LOPP Warszawa, 1938


Aleksander Król
Zamek Królewski w Warszawie
Nakładem Drukarni Narodowej Kraków 1926


Krystyna Sroczyńska
"Zygmunt Vogel"
PAN Wrocław, Warszawa, Kraków 1969


Tadeusz Jabłoński
Żoliborz - piękny brzeg Warszawy (zarys historyczny)
Towarzystwo Przyjaciół Żoliborza Warszawa 1932


Tomasz Pawłowski, Jarosław Zieliński
Żoliborz - przewodnik historyczny
Rosner & Wspólnicy Warszawa 2008


"Życie i Sztuka" - Ilustrowany dodatek "Kraju"


Życie Warszawy


Narodowe Archiwum Cyfrowe

strona internetowa NAC


Aleksander Król
"Marymont - dzieje letniej rezydencji Jana Sobieskiego, Augustów II i III oraz Instytutu Agronomicznego"
[w:] "Rocznik Warszawski", tom I/1960


Dobrosław Kobielski
Warszawa
Stolica Warszawa 1957


Danuta Szmit-Zawierucha
"Wędrówki po Warszawie"


Danuta Szmit-Zawierucha
Opowieści o Warszawie
Warszawa 2000


Eugeniusz Szwankowski
Warszawa - rozwój urbanistyczny i architektoniczny
PWT Warszawa 1952


Fotografie Karola Szczecińskiego

W sprawach związanych z dalszym wykorzystywaniem zdjęć prosimy kontaktować się z agencją East News.


F. Jabłkowski
Romans Ekonomiczny


Grazyna Jonkajtys-Luba
Architektura i architekci świata współczesnego - Czeslaw Przybylski
Arkady Warszawa 1989


Maria Irena Kwiatkowska, Marek Kwiatkowski
Historia Warszawy XVII-XX wieku; Architektura i Rzeźba


IBM Corporate Archives


Jerzy Kasprzycki
"Korzenie miasta - Warszawskie pożegnania" tom I - Śródmieście południowe
Veda Warszawa 2000


Jerzy Kasprzycki
"Korzenie miasta - Warszawskie pożegnania" tom II - Śródmieście północne
Veda Warszawa 2000


[errata]


Jerzy Kasprzycki
"Korzenie miasta - Warszawskie pożegnania" tom III - Praga
Veda Warszawa 1998


Jerzy Kasprzycki
"Korzenie miasta - Warszawskie pożegnania" tom IV - Mokotów i Ochota
Veda Warszawa 2004


Jerzy Kasprzycki
"Korzenie miasta - Warszawskie pożegnania" tom V - Żoliborz i Wola
Veda Warszawa


Jerzy S. Majewski
"Warszawa nieodbudowana - metropolia Belle Epoque"
Veda Warszawa 2003


[errata]


Jarosław Zieliński
Atlas Dawnej Architektury Ulic i Placów Warszawy - tom 1 (A-B)
TOnZ Warszawa 1995


Jarosław Zieliński
Atlas Dawnej Architektury Ulic i Placów Warszawy - tom 2 (C-Dł)
TOnZ Warszawa 1996


Jarosław Zieliński
Atlas Dawnej Architektury Ulic i Placów Warszawy - tom 3 (Dm-F)
TOnZ Warszawa 1997


Jarosław Zieliński
Atlas Dawnej Architektury Ulic i Placów Warszawy - tom 4 (G-H)
TOnZ Warszawa 1997


Jarosław Zieliński
Atlas Dawnej Architektury Ulic i Placów Warszawy - tom 5 (I-Ka)
TOnZ Warszawa 1999


Jarosław Zieliński
Atlas Dawnej Architektury Ulic i Placów Warszawy - tom 6 (Kę-Ko)
TOnZ Warszawa 2000


Jarosław Zieliński
Atlas Dawnej Architektury Ulic i Placów Warszawy - tom 7 (Krakowskie Przedmieście)
TOnZ Warszawa 2001


Jarosław Zieliński
Atlas Dawnej Architektury Ulic i Placów Warszawy - tom 8 (Kr-Kw)
TOnZ Warszawa 2002


Jarosław Zieliński
Atlas Dawnej Architektury Ulic i Placów Warszawy - tom 9 (L-Ł)
TOnZ Warszawa 2003


Jarosław Zieliński
Atlas Dawnej Architektury Ulic i Placów Warszawy - tom 10 (Ma)
TOnZ Warszawa, 2004


Jarosław Zieliński
Atlas Dawnej Architektury Ulic i Placów Warszawy - tom 11 (Mi-My)
TOnZ Warszawa 2005


Jarosław Zieliński
Atlas Dawnej Architektury Ulic i Placów Warszawy - tom 12 (pl. Na Rozdrożu-Nowiniarska)
TOnZ Warszawa 2006


Jarosław Zieliński
Atlas Dawnej Architektury Ulic i Placów Warszawy - tom 13 (Nowogrodzka - Nowomiejska)
TOnZ Warszawa 2007


Jarosław Zieliński
Atlas Dawnej Architektury Ulic i Placów Warszawy - tom 14 (Nowowiejska - Null)
TOnZ


J. Zieliński
Atlas Dawnej Architektury Ulic i Placów Warszawy - tom 15
Warszawa, 2011Maria Irena Kwiatkowska, Marek Kwiatkowski
Historia Warszawy XVI-XX wieku - Zabytki mówią
PWN Warszawa 1998


Marta Leśniakowska:
Architektura w Warszawie 1918-1939
Arkada Warszawa 2000


Marta Leśniakowska
Architektura w Warszawie
Arkada Warszawa 2000


"Stolica" - Warszawski Magazyn Ilustrowany


"Architekt"Stanisław Herbst
Ulica Marszałkowska
Książka i Wiedza Warszawa 1978


Stanisław Herbst
Ulica Marszałkowska
Wydawnictwo Veda Warszawa 1998


[errata]


Stanisław Łoza
Szkice Warszawskie
PIW Warszawa 1958


"Stolica" - tygodnik

Skany tygodnika na stronach Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy i Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej


Władysław Tatarkiewicz
Łazienki Warszawskie
Arkady Warszawa 1957
Wystawa "Historia placu Piłsudskiego"
plac Piłsudskiego - budynek "Metropolitan", jesień 2003


"Warszawa na progu nowoczesności"
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, kwiecień-maj 2006


wystawa stała w Centrum Sztuki WspółczesnejZbiory Muzeum Historii Żydów PolskichAlbumy fotograficzne udostępnione przez panią Katarzynę GąsowskąMuzeum Tradycji Wojsk Lądowych
ul. Dymińska 1, 01-783 Warszawa


Czynne pon-pt, 9:00-13:00, wstęp wolny.

Konieczne jest wcześniejsze telefoniczne zaanonsowanie się
(tel. 687-82-95), a w przypadku większych grup - przygotowane zawczasu listy uczestników.

UWAGA! Muzeum znajduje się na terenie wojskowym - konieczne jest posiadanie przy sobie dowodu tożsamości.Pocztówki z kolekcji Roberta Marcinkowskiego


Ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego

Żydowski Instytut Historyczny
Instytut Naukowo - Badawczy

ul. Tłomackie 3/5
00-090 Warszawa

www.jewishinstitute.org.pl