WSPÓŁPRACA

Fundacja "Warszawa1939.pl" w celu pozyskania materiału ikonograficznego współpracuje między innymi z następującymi podmiotami:


Archiwum Państwowe
w Warszawie

(d. Archiwum Państwowe
m.st. Warszawy)


Instytut Sztuki
Polskiej Akademii Nauk


Żydowski Instytut Historyczny


Narodowe Archiwum Cyfrowe


Muzeum Powstania Warszawskiego


oraz z licznymi osobami fizycznymi, których wszystkich wymienić nie sposób.

Zapraszam także do odwiedzenia podstrony --> Autorzy.