Opracowane obiekty oprócz naniesienia ich na fotoplan zostały przeze mnie umieszczone w dwóch indeksach:

-> Indeks według ulic

-> Indeks w podziale na typy obiektów

-> Indeks osób

-> Znajdź słowo w opisie...