Darowizny na rzecz Fundacji


Osoby pragnące wesprzeć finansowo działalność fundacji proszone są o dokonywanie wpłat na rachunek bankowy Fundacji:

Fundacja "Warszawa1939.pl"
ul. Magiera 22 m. 42
01-856 Warszawa

BGŻ BNP Paribas
46 2030 0045 1110 0000 0410 6160


z dopiskiem "Darowizna na działalność statutową fundacji"


Dodatkowe nformacje dotyczące przekazania i możliwości odliczenia darowizny przez:

- osoby fizyczne,

- osoby prawne,

Pocztowy formularz wpłaty darowizny ( w formacie pdf).